Visual Monkey - Visuaalisen suunnittelun toimisto, Helsinki

VisualMonkey / Print Design / Annual Report / Hämeenlinnan Asunnot
VisualMonkey / Print Design / Annual Report / Hämeenlinnan Asunnot

Hämeenlinnan Asunnot vuosikertomus

Hämeenlinnan Asunnot toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2021. Julkaisukonsepti sisältää visuaalisen mallin kansilehdelle, sisältösivuille, sisällysluettelolle ja taulukoille.

Visuaalinen konsepti vuosikertomuksen malliksi

Hämeenlinnan Asunnot toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2021. Julkaisukonsepti sisältää visuaalisen mallin kansilehdelle, sisältösivuille, sisällysluettelolle ja taulukoille. Julkaisukonsepti tarkoittaa sitä, että yritys voi hyödyntää visuaalista ilmettä ja InDesign-taittomallia myös tulevissa raporteissaan. Visuaalinen ilme noudattaa yrityksen graafista ohjeistoa. Poikkeuksena logo, josta muotoutui erilaisia koko- ja värivariaatioita välisivuihin ja kanteen. Julkaisu on suunniteltu painettavaksi ja digitaalisesti jaettavaksi.

Hämeenlinnan Asunnot Annual Report 2021

The publication concept includes a visual template for the cover page, content and tables. The publication concept means that the company can use designed visual look and InDesign template in its future reports as well. The visual design follows the company logo and visual guidelines, except for the logo, which has different size and color options for the layout. The report is designed to be used in both print and digital versions.

VisualMonkey / Print Design / Annual Report / Hämeenlinnan Asunnot
VisualMonkey / Print Design / Annual Report / Hämeenlinnan Asunnot
VisualMonkey / Print Design / Annual Report / Hämeenlinnan Asunnot
Jaa julkaisu somessa

Muita kiinnostavia keissejä

Infografiikkaa ilmastoviestintään

Kuvituksia ilmastoviestintään

Isometristen kuvitusten ja infografiikan muotoilu ilmastoviestintää varten. Metsien rooli ja maankäyttö Ilmastonmuutoksen hillinnässä. Kuvitus auttaa hahmottamaan laajaa ja moniulotteista kokonaisuutta.

Katso lisää
VisualMonkey / Illustration / Traditional rural biotypes / SYKE / 2023

Lumolaidun esite ja lajikuvat

Uhanalaisten kasvien, eliöiden ja lintujen lajikuvitusta Lumolaidun-hankkeelle. Visuaalinen suunnittelu ja taittotyö esitteeseen. Hanke lisää tietoa luonnon monimuotoisuudesta ja edistää perinnemaisemien hoitoa.

Katso lisää