Visual Monkey - Visuaalisen suunnittelun toimisto, Helsinki

Menestys syntyy asiakaskokemuksesta

Kirjan kannen suunnittelu

Menestys syntyy asiakaskokemuksesta

Kirjan kannen suunnittelu: Menestys syntyy asiakaskokemuksesta-B2B-johtajan opas. Visuaalisuus on keltaista voimaa ja liekkejä, jotka palavat intohimosta asiakaskokemuksen kehittämiseen. Tämä viiden energisen naisjohtajan kirjoittama kirja on suunnattu yritysten johdolle ja hallituksille.

Book cover design: Success Comes from Customer Experience — B2B Leader’s Guide. This business book and guide for corporate management has been written by five energetic female leaders. Visuality is yellow power and flames that burn with passion to develop a customer experience. Published by Alma Talent 2021.

VisualMonkey / kirjan kannen suunnittelu / Menestys syntyy asiakaskokemuksesta

"Viiden kirjoittajan näkemys yhdeksi toimivaksi visuaalisuudeksi vaati luovaa ongelmanratkaisukykyä"

Yhteiskuva B2B-kirjan kirjoittajat. Kuvaaja: Meri Utti