Visual Monkey - Visuaalisen suunnittelun toimisto, Helsinki

Logo ja ilme Kuusikollektiivi

6/6 -kollektiivi on kuuden naisen perustama konsulttiyritys ja se tuottaa viestinnän asiantuntijapalveluja. Erikoisalana muuttuva työelämä.

6/6 -kollektiivi on kuuden naisen perustama konsulttiyritys ja se tuottaa viestinnän asiantuntijapalveluja. 6/6 -kollektiivin jäsenet ovat kokeneita ja monipuolisia yhteiskunnallisen vaikuttamisen sekä viestinnän ammattilaisia. He ovat innostavia kouluttajia ja esiintyjiä sekä kysyttyjä puhujia, heidän erikoisalaansa on muuttuva työelämä. Logo rakentuu numeroista 6/6 ja ”Kollektiivi” nimiosasta. Teksti toimii visuaalisena kauttaviivana. Väripaletti on raikas ja se suorastaan pirskahtelee energiaa. Visual Monkey: Visuaalinen konsultointi, logon visuaalinen suunnittelu ja graafinen ohjeisto, PowerPoint -esittelyaineisto. 

The 6/6 Kollektiivi is a consulting company founded by six women. The members of the 6/6 Collective are experienced and versatile professionals in social influence and communication. The logo is made up of the numbers 6/6 and the name “Collective”. Typography acts as a visual slash. The color palette is bright and fresh, it literally splashes energy. Visual Monkey: Visual consulting, logo design and visual guidelines.

Visual Monkey ilmeen suunnittelu Kuusi Kollektiiville
Visual Monkey ilmeen suunnittelu Kuusi Kollektiiville
Visual Monkey ilmeen suunnittelu Kuusi Kollektiiville