Visual Monkey - Visuaalisen suunnittelun toimisto, Helsinki

Logo Vanhusten Turva Säätiölle

Logon suunnittelu 70 vuotta toimineelle Vanhusten Turva Säätiölle. Vähäeleisyys ja käsin kirjoitetut nimikirjaimet luovat ilmeeseen arvokkuutta.

Välittäviä ja lämpimiä arvoja viestivä tunnus kunnioittaa jo 70 vuotta toiminutta Vanhusten Turva Säätiötä. Vähäeleisyys ja käsin kirjoitetut nimikirjaimet luovat ilmeeseen arvokkuutta. Tunnukseen liitetty sydän korostaa välittämistä. Säätiön toiminta perustuu hyväntekeväisyyteen ja sen perustivat viisi tarmokasta naista, jotka halusivat auttaa kodittomia vanhuksia sodan jälkeisessä Suomessa. Säätiö kehittää ja tuottaa yleishyödyllistä toimintaa sekä kotona asuville ikäihmisille että säätiön omistuksessa olevan palvelukodin asukkaille. Työn tarkoituksena on ikääntyneiden yksinäisyyden vähentäminen, sukupolvien välisen yhteistyön lisääminen ja ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen. 

Visual consulting and visual design of the logo. The logo, which communicates caring and warm values, honors the Elderly Care Foundation (Vanhusten Turva Säätiö), which has been operating for 70 years. Miniature and handwritten initials create dignity in the look. The heart attached to the emblem emphasizes caring. The foundation develops and produces non-profit activities both for the elderly living at home and for the residents of the service home owned by the foundation.