Visual Monkey - Visuaalisen suunnittelun toimisto, Helsinki

VisualMonkey / Illustration / Traditional rural biotypes / SYKE / 2023
VisualMonkey / Illustration / Traditional rural biotypes / SYKE / 2023
VisualMonkey / Illustration / Traditional rural biotypes / SYKE / 2023

Kuvituksia uhanalaisista lajeista

Uhanalaisten kasvien, eliöiden ja lintujen lajikuvitusta Lumolaidun-hankkeelle. Visuaalinen suunnittelu ja taittotyö esitteeseen. Hanke lisää tietoa luonnon monimuotoisuudesta ja edistää perinnemaisemien hoitoa.

Visuaalinen suunnittelu, infografiikan muotoilu ja uhanalaisten lajien kuvitukset esitteeseen. Perinnemaisemien hoitoa edistäneessä Lumolaidun -hankkeessa kartoitettiin laajasti kasvilajistoa, hyönteisiä, sieniä ja lintuja. Perinnemaisema on monen eliölajin koti. Niillä on tärkeä merkitys luonnon monimuotoisuuden, ihmisten hyvinvoinnin ja paikallisidentiteetin kannalta. Hanke tuo yhteen tutkijoita, viranomaisia ja maanomistajia edistämään maaseudun kulttuurimaisemien hoitoa. Kuvitettua aineistoa Suomessa esiintyvistä uhanalaisista lajeista ei ole saatavilla ja valokuvat ovat eri tutkijoiden kuvaamia. Esitteen yhtenäinen kuvitus on toteutettu iPadillä piirtämällä ja viimeistelty Illustratorissa. Kuvitetun aineiston lisäksi hankkeelle toteutettiin myös infografiikkaa. Lumolaidun oli Suomen ehdokas Euroopan neuvoston maisemakilpailussa 2023. Esite on toteutettu vain englanniksi.

Visual design, infographic design and illustrations of endangered species of flora, insects, fungi and birds. The Network of Semi-Natural Grasslands Project was the Finnish Candidate for the Landscape Award of the Council of Europe 2023. Visual Monkey: Visual consulting, visual design, illustration and infographics. Publisher: Ministry of the Environment, SYKE, Maa-ja kotitalousnaiset and ProAgria. 

Luova prosessi

Lumolaidun-hankkeessa keskeistä olivat laajat lajistokartoitukset. Asiantuntijat valitsivat esitteeseen muutamia uhanalaisia lajeja piirrettäväksi. Kuvitukset on toteutettu iPadillä piirtämällä ja viimeistelty yhtenäiseksi kokonaisuudeksi Illustratorissa. Lajien elinympäristö on pelkistetty eli abstrahoitu – näin tyylittelemällä katse fokusoituu eliölajiin. 

Kuvittamalla korostetaan lajityypillisiä ominaisuuksia

Piirtäminen yksinkertaistaa ja pelkistää kuvitettavaa kohdetta. Luonnossa lentävän punavarpusen rinta ei aina loista yhtä punaisena eikä aitoristikiitäjäisen kilven kuvio ole ihan noin tarkkarajainen. Piirrokset kiersivät asiantuntijoilla tarkastuskierroksia niin, että lajitunnistus on mahdollisimman selkeä eikä kuvituksiin jää sekaantumisen vaaraa. Piirtämisen apuna oli tutkittava myös lähilajikkeita. Kiitäjäisiä piirrettäessä piti laskea oikea määrä jalkojen valejaokkeita ja kynsiä. 

VisualMonkey / Illustration / Traditional rural biotypes / SYKE / 2023
VisualMonkey / Illustration / Traditional rural biotypes / SYKE / 2023
Jaa julkaisu somessa

Muita kiinnostavia keissejä