Visual Monkey - Visuaalisen suunnittelun toimisto, Helsinki

Palvelumme

Visuaalisen suunnittelun palvelut on jaettu muutamaan eri tyyppiseen kokonaisuuteen. Tarvitsemasi palvelu voi olla logon suunnittelu tai koko visuaalisen ilmeen suunnittelu. Visuaalista ilmettä tarvitsevat niin aloittavat yritykset kuin käynnistyvät hankkeet tai monivuotiset projektit. 

Asiakkaat, jotka haluavat persoonallista piirroksia ja esitysgrafiikkaa tilaavat kuvituksia. Se on mainio keino erottua kilpailijoista. Kuvitukset nostavat brändiä ja pääviestejä esiin some-tulvassa ja esityksissä. 

Infografiikan muotoilussa lähdetään liikkeelle usein numeerisen datan yksinkertaistamisesta. Infografiikkaa ovat myös prosessikaaviot, kausaalisuhdekaaviot, toimintakaaviot ja faktaan perustuva visuaalinen esitysgrafiikka. 

Lopuksi esittelen virallisen klassikon eli taittotyöt. Julkaisuja ja esitteitä tehdään edelleen. Aineistot julkaistaan ja jaellaan diginä ja painettuna. Painettu juliste, rollup tai flyer voi olla timanttinen yllättäjä. Suunnittelen asiakkailleni myös messuseinämiä ja osastoja. 

Visuaalinen konsultointi

Jokainen suunnitteluprojekti alkaa tapaamisella, kasvotusten tai online. Konsultointi on oikeastaan ajattelun myymistä ja luovien ajatusten tuomista näkyväksi. Visuaalisessa konsultoinnissa kehitetään ja autetaan asiakasta löytämään luovia ja visuaalisesti toimivia ratkaisuja. Ideoidaan yhdessä hankkeen käynnistymisvaiheessa, tarkennetaan tavoitteita suunnittelussa ja viimeistellään visuaalinen ratkaisu. Visukonsultti yhdistää strategiset tavoitteet, viestinnän ja visuaalisuuden inspiroivaksi kokonaisuudeksi.

Visuaalinen suunnittelu

Visuaalinen viestintä – toimiva visuaalinen ilme, jota voit käyttää digitaalisena ja painettuna. Huomioarvoa kasvattavia sisältöjä viestintäkanaviisi. Suunnittelen sinulle visuaalisen kokonaisuuden tapahtumaasi tai hankkeesi viestintää varten, jota voit hyödyntää sekä digissä että printissä. Toteutettuja suunnittelutöitä: Logon suunnittelu ja yritysilmeet, infografiikan muotoilu, painettavan esitteen tai julkaisun taitto, kutsu, flyer, juliste, kirjan kannet, messuaineisto, roll-up, somekamppis, powerpoint.

Visuaalinen konseptointi

Ideoista ja visuaalisista toteutuksista kootaan ja kirjoitetaan selkeä suunnitelma – konsepti, minkä avulla hankkeesi visuaalinen viestintä pysyy yhtenäisenä ja laadukkaana. Visujen tekemistä voi jatkaa itse tai antaa muiden toteutettavaksi - suunniteltu ilme ja tyyli säilyttäen. Konseptoinnissa toteutetaan ratkaisuja visuaalisen viestinnän haasteisiin. Suunnitelmallisella sisällön tuotannolla voit hyödyntää aineistoja sujuvasti eri kanavissa, kustannustehokkaasti. Asiakkaille toteutettuja konsepteja ovat mm. Some-kanavan markkinointiaineisto, lehti-lmoituskonsepti, faktalehtikonsepti, julkaisukonsepti, kuvituskonsepti, valokuvakonsepti ja messukonsepti.

Infografiikan muotoilu

Infografiikan muotoilulla monimutkainenkin asia saadaan esitettyä selkeästi. Infograffaa voidaan toteuttaa numeerisesta datasta, prosessista, toimintakaaviosta. Tähän sarjaan kuuluu myös piktogrammien piirtäminen ja suunnittelu. Infografiikan muotoilu vaatii asiakkaalta visualisoitavaan aiheeseen paneutumista. Lopputuloksena on usein infografiikan sarja toisiaan visuaalisesti tukevia kuvia, jotka riittävät mainiosti esimerkiksi julkaisun tai esitteen kuvittamiseen. Visualisoitu esitysgrafiikka toimii hyvin Powerpoint-esityksissä tai somessa.

Kuvitus

Kuvitusprojektit ovat usein pitkiä. Kuvituksia tilataan kun aihe on haasteellinen eikä valmiita kuvia ole kaupallisissa kuvapankeissa tai sitten asiakas haluaa erottua visuaalisesti massasta. Kuvitukset ovatkin erinomainen keino erottaa oma brändi muista alan toimijoista.

FAQ

Usein kysyttyjä kysymyksiä visuaalisesta suunnittelusta, työvaiheista ja aikataulusta. 

Ennen suunnittelu työn aloitusta saat tarjouksen työstä. Siihen on määritelty suunnitteluvaiheet ja työaika-arvio tuntimääränä. Lasken hinta-arvioita töilleni kahdenkymmenen vuoden kokemuksella. Työmäärästä voidaan tarjousvaiheessa vielä neuvotella – ylös tai alaspäin. 

Jokainen suunnittelutyö etenee suurinpiirtein samaa polkua. Nämä ovat ne tyypillisimmät; tarjousvaihe, asiakastapaaminen, luonnosvaihe, suunnittelu, hyväksymiskierrokset ja kommentoinnit, konseptointi, viimeistely ja aineiston toimitus. Minimi laskutus on 30 min. 

Yritän jättää kalenteriini viikottain tilaa nopeille ”ad hoc” töille.  Nämä ovat suunnittelukeissejä, joiden tarve syntyy nopeasti ja joiden tekemistä ei ole ennakoitu. Tämän tyyppisissä tapauksissa kannattaa ottaa yhteyttä soittamalla tai laittamalla viestiä mahdollisimman pian. Päivän aikana saadaan parsittua jotain kasaan. Tyypillisiä töitä ovat infograffa, ilmoitus, flyer tai some-kuvitus tiedotteen liitteeksi. 

Infografiikan muotoilussa lähdetään liikkeelle usein numeerisen datan yksinkertaistamisesta. Silloin puhutaan tilastografiikasta eli pylväskuvioista, viivakuvioista ja piirakoista. Infografiikkaa ovat myös erilaiset tietokuvitukset, prosessikaaviot, kausaalisuhdekaaviot, toimintakaaviot ja vuokaaviot. Käsitegrafiikkaa ovat mm. matriisit, nelikentät, Venn-diagrammit, aikajanat ja sanapilvet. Faktaan perustuvat visualisoinnit, piktogrammit ja kartat kuuluvat myös infografiikan muotoiluun. Vaihtoehtoja on paljon, mutta eipä hätää – autan sinua parhaimpaan lopputulokseen.