Visual Monkey / Infoscreen system/ Visual Consulting @visumonkey
DIGITAL DESIGN

Digital infoscreen projekti

Visuaalisen suunnittelijan rooli reaaliaikaisen infoscreen -järjestelmän kehittämisprojektissa oli visuaalinen konseptointi ja konsultointi, yhteydenpito ja viestintä projektiin osallistuneiden toimijoiden välillä. Infografiikka, imago- ja kampanjaviestintä suunniteltiin tukemaan asiakkaan strategista viestintää.

Infonäytöille päivittyviksi sisällöiksi valikoituivat energiainformointi ja kiinteistötiedottaminen, sisäinen viestintä, kampanja- ja imagoviestintä, tiedotteet ja some-kanavat. Infoscreen -järjestelmä poimii sisältöjä automaattisesti nettisivustosta ja some-kanavista. Näkyvissä on 24/7 ajankohtainen ja visuaalisesti yhtenäinen aineisto, mitä voi käydä katsomassa osoitteessa Aleksanterinkatu 7, Helsinki. Yhteistyössä Galaxo Oy, Ilmatieteenlaitos ja ympäristöministeriö.

Visual Monkey: Visuaalinen konseptointi ja konsultointi
Julkaisija: ympäristöministeriö
Toimitilakuvat: Mikael Linden
Järjestelmä: Galaxo Oy

Visual Monkey / Infoscreen system/ Visual Consulting @visumonkey
Visual Monkey / Infoscreen system/ Visual Consulting @visumonkey

Tämä projekti on virkamiesuraltani ympäristöministeriöstä. Työssä tarvittiin visuaalista näkemystä ja brändin vartijaa. Ymmärrystä siitä, millainen visuaalisuus toimii digitaalisesti.