Pro gradu -tutkielma / Taiteiden tiedekunta / Lapin yliopisto

Palvelumuotoilun osallistavia työskentelytapoja visuaalisen viestinnän suunnitteluun on Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan graafisen suunnittelun gradu. Tutkielmani keskittyy luovan alan työskentelytapoihin ja tutkimuksessa tarkastellaan, miten palvelumuotoilun osallistavia työskentelytapoja hyödynnetään visuaalisessa suunnittelussa. Työskentelytavoissa keskitytään asiantuntijapainotteisen, ihmiskeskeisen ja käyttäjälähtöisen suunnittelun näkökulmiin. Tutkielma rajautuu brändi- ja yritysviestintään. Tutkimusaineisto koostuu case-tapauksesta, Global Service Jam-tapahtumasta.

Tekijä: Niina Silvasti. Vuosi: 2020. Arvosana: 4 (kiitettävä). Avainsanat: Työskentelytavat, visuaalisen viestinnän suunnittelu, palvelumuotoilu, suunnitteluprosessi, käyttäjäkeskeinen suunnittelu, osallistava suunnittelu. Työn ohjaaja: Silja Nikula, Graafisen suunnittelun professori, TaT.

Lauda, Lapin yliopiston sähköinen julkaisuarkisto: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020063046414

Visual Monkey:
Visuaalisen suunnittelun toimisto
Y-tunnus 2612178-3

Ota yhteyttä:
Niina Silvasti
niina@visualmonkey.fi
puh. 0407194974

Toimisto:
Fredrikinkatu 61 a 6. krs
00100 Helsinki