VisualMonkey / kuvitus ja infografiikka / ilmastoviestintä
INFOGRAFIIKKA

Metsien rooli ja maankäyttö ilmastonmuutoksen hillinnässä

Isometristen kuvitusten ja infografiikan muotoilu ilmastoviestintää varten. Metsien rooli ja maankäyttö Ilmastonmuutoksen hillinnässä. Kuvitus auttaa hahmottamaan laajaa ja moniulotteista kokonaisuutta. Kuvitukset esittävät mm. rakennettua maata, viljelysmaata, metsämaata, ruohikkoalueita ja maankäytön muutosta. Yhteen kuvaan on piirretty monta erilaista elementtiä ja toimenpidettä. Kuvitusten esittäminen vierekkäin muodostaa tarinan ja niillä voidaan kuvata metsäkatoa tai metsitystä. Osa kuvituksista on toteutettu isometrisinä kuvituksina, mikä tarkoittaa kolmiulotteisen kappaleen esittämistä kaksiulotteisena. Loppukäytössä esityksen tekijä kirjoittaa kuvitusten ylä- ja alapuolelle tarvittavat sisältötekstit.

Visual Monkey: Visuaalinen konsultointi, visuaalinen suunnittelu, kuvittaminen ja infografiikan muotoilu
Julkaisija: Maa- ja metsätalousministeriö
Asiakkaan tiimin vetäjä: Anna Salminen


Forest and land-use in climate change mitigation

Isometric illustrations and infographics. The customer wanted to have a communication material for forest and land-use in Climate change mitigation. This series of illustrations explain complex subject. My job as a designer is to decide how to get all the necessary elements into one image. The customer adds all the necessary text and data to the graphics. This type of work is slow to do and requires a lot of thinking and creativity to solve all wishes, but the result is worth it.

Visual Monkey: Visual consulting and visual design
Publisher: The Ministry of Agriculte and Forestry
Client team: Anna Salminen

VisualMonkey / kuvitus ja infografiikka / ilmastoviestintä
VisualMonkey / kuvitus ja infografiikka / ilmastoviestintä
VisualMonkey / kuvitus ja infografiikka / ilmastoviestintä